Wat is CMV

Het cytomegalievirus ('CMV') is een veelvoorkomend virus uit de herpes-familie. De naam betekent letterlijk 'cel-vergrotend-virus' en duidt op het effect dat het virus heeft op de lichaamscellen die worden geïnfecteerd. Net als de meeste andere herpes virussen, blijft het CMV altijd latent aanwezig bij de besmette persoon. Soms kan het CMV zelfs weer actief worden. Men spreekt dan van een secundaire infectie of re-activatie.

Besmetting met het cytomegalievirus vindt doorgaans plaats via speeksel, urine en andere lichaamssappen, of via orgaantransplantaties. Binnen gezinnen met kinderen, maar ook op crèches is besmetting nauwelijks te voorkomen.

Een CMV infectie is voor de meeste mensen en kinderen ongevaarlijk, en gaat vaak ook ongemerkt weer over. Indien de infectie serieus opspeelt, is het veelal de lever die het zwaar te verduren krijgt. Hierdoor lijkt CMV qua symptomen op bijvoorbeeld de Ziekte van Pfeiffer.

CMV is vooral gevaarlijk voor mensen wiens immuunsysteem niet optimaal werkt, zoals bijvoorbeeld AIDS patiënten of mensen die een transplantatie ondergaan. Bij de laatste groep is het immuunsysteem onderdrukt, en zij zijn dus vatbaar voor het veelvoorkomende CMV. De infectie kan voor deze groepen uitmonden in een longontsteking en/of aantasting van het netvlies (retina), met mogelijk blindheid tot gevolg.

Het cytomegalievirus komt zoals gezegd veel voor. Schattingen lopen uiteen van 50% tot 80% van de volwassenen die uiteindelijk gedurende hun leven het CMV oplopen.


Links


CMV ervaringen (extern)