Symptomatisch en niet-symptomatisch

Een foetus die besmet is met het CMV virus heeft 5%-10% kans om geboren te worden met al dan niet ernstige symptomen (een zgn. symptomatische CMV infectie). Nog eens 10%-15% wordt ogenschijnlijk gezond geboren maar ontwikkelt in de eerste levensjaren alsnog symptomen (met name doofheid en psychomotorische achterstand).

Een symptomatische CMV infectie betekent dat de baby tijdens de zwangerschap één of meer symptomen ontwikkelt:

Als de symptomatische baby levensvatbaar is, zullen de meeste symptomen in de maanden na de bevalling geleidelijk verdwijnen, al dan niet met behulp van een gerichte behandeling. Met name gehoorafwijkingen, oogproblemen en de aandoeningen aan de hersenen zijn meestal permanent. Meer hierover bij Gevolgen.

Bij een niet-symptomatische CMV infectie ontwikkelt de foetus tijdens de zwangerschap geen symptomen. Doorgaans blijft de CMV infectie hierdoor onopgemerkt. Er blijft echter een kans bestaan dat er gehoorverlies of doofheid ontstaat, en ook mentale retardatie kan in de eerste jaren na de geboorte duidelijk worden. Via het hielprik-bloed dat in Nederland wordt bewaard, kan dan alsnog achterhaald worden of er tijden de zwangerschap een CMV infectie heeft plaatsgevonden.CMV ervaringen (extern)