Gevolgen

Een congenitale CMV infectie kan verregaande gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de baby. Hierbij moet vooral gedacht worden aan gehoorafwijkingen, mentale retardatie, spasticiteit en andere psychomotorische afwijkingen. In dit gedeelte worden een aantal gevolgen besproken. Een congenitale CMV infectie kan op vele manieren verlopen, en ook de uiteindelijke gevolgen verschillen van geval tot geval.

Gehoorafwijkingen
Hier is in de medische wereld steeds meer aandacht voor, aangezien het CMV wordt beschouwd als een belangrijke veroorzaker van 'sensorineuraal gehoorverlies' ook wel afgekort tot SN-HL (van het Engelse SensoriNeural Hearing Loss). Dit betekent gehoorverlies veroorzaakt door aandoeningen van het binnen-oor (Orgaan van Corti) en/of de gehoorzenuw.

Baby's geboren met een symptomatische infectie lopen 30-65% kans op SN-HL. Bij niet-symptomatische baby's is dit 10%. Gehoorverlies veroorzaakt door een congenitale CMV infectie is vaak progressief, wat betekent dat het kan verergeren. Ook als bij de geboorte nog geen gehoorverlies wordt gemeten, bijv. met een ALGO test, kan dit op latere leeftijd alsnog ontstaan. Regelmatige (2x per jaar) gehoor-controles worden daarom geadviseerd tot een leeftijd van 6 jaar.

Er is gericht onderzoek gedaan naar de effecten van ganciclovir op het verminderen of voorkomen van gehoorverlies als gevolg van een congenitale CMV infectie. Zie hiervoor ook Behandeling.

Retardatie en psychomotorische aandoeningen
Een congenitale CMV infectie kan op verschillende manieren de hersenen aantasten. Zie hiervoor ook het lijstje met symptomen: encefalitis, microcefalie, cysten en verkalkingen. Daarnaast wordt er ook een verband gelegd tussen de CMV infectie en de aanleg van myeline of witte hersenmassa (white matter) in de eerste twee levensjaren. Myeline wordt ook wel de 'isolatie' van de hersenen genoemd. Het zorgt ervoor dat elektrische signalen snel en zonder storingen tussen de hersencellen kunnen worden uitgewisseld. Rond de 2e verjaardag kan met een MRI vastgesteld worden hoe de myeline ontwikkeling is verlopen.

Afhankelijk van de ernst van de symptomen, kunnen retardatie en/of psychomotorische aandoeningen vanaf het begin aanwezig zijn of later optreden. In hele ernstige gevallen kunnen de symptomen ertoe leiden dat de foetus niet levensvatbaar is of de baby komt te overlijden.
Het kan ook zijn dat zich helemaal geen gevolgen van deze aard voor doen, vooral bij een niet-symptomatische CMV infectie.


Links


CMV ervaringen (extern)