Congenitale CMV Infectie

Congenitaal betekent 'bij de geboorte aanwezig'. Er wordt dan ook gesproken van een congenitale CMV infectie indien tijdens de zwangerschap het CMV wordt overgedragen van moeder op foetus (transplacentaire infectie of infectie in utero). Dit gebeurt in principe alleen als de moeder tijdens de zwangerschap zelf een CMV infectie doormaakt.

De moeder kan tijdens de zwangerschap een eerste CMV infectie doormaken (een zogenaamde primo infectie), of een opleving krijgen van het al latent aanwezige CMV (re-activatie of secundaire infectie).

Het vaststellen van een congenitale infectie kan gebeuren tijdens de zwangerschap via een vruchtwaterpunctie. Direct na de geboorte kan bij de baby urine en/of bloed worden afgenomen. Bepaling uit urine gebeurt d.m.v een kweek, bepaling uit bloed kan d.m.v. kweek, een Polymerase Chain Reaction (PCR) of indirect door een antistoffen meting (IgG/IgM).

Statistisch materiaal dat voorhanden is geeft aan dat de kans op besmetting van de foetus beduidend groter is bij een primo infectie van de moeder dan bij een re-activatie. Volgens het beleidsdocument uit 2001 van het RIVM is de kans op besmetting van de foetus bij een primo infectie van de moeder 50%. Bij een re-activatie is die kans 'uiterst gering'.

Een foetus die besmet is met het CMV virus heeft 5%-10% kans om geboren te worden met al dan niet ernstige symptomen (een zgn. symptomatische congenitale CMV infectie). Nog eens 10%-15% wordt ogenschijnlijk gezond geboren maar ontwikkelt in de eerste levensjaren alsnog symptomen (met name doofheid en psychomotorische achterstand). Dit betekent dus dat 75%-85% van de baby's die een congenitale infectie oplopen, daar geen gevolgen van zullen ondervinden. Dit alles op basis van het RIVM document uit 2001.

In Nederland wordt gemiddeld minder dan 1 op de 1000 baby's met een congenitale CMV infectie geboren (0.09% van alle geboortes). Dit is zo weinig, dat er in Nederland, maar ook de meeste andere landen nauwelijks beleid is op het gebied van preventie of behandeling. Ook wordt gedegen onderzoek hierdoor bemoeilijkt, omdat het niet makkelijk is om een goede populatie patiëntjes te vinden.


Links


CMV ervaringen (extern)