Behandeling

Bestrijding van een CMV-infectie is doorgaans niet gebruikelijk, behalve bij personen met een verzwakt immuunsysteem zoals AIDS- en transplantatie-patiënten. Bij congenitale infecties vindt behandeling tijdens de zwangerschap doorgaans niet plaats.

Er zijn verschillende visies en onderzoeken over de behandeling van een symptomatische congenitale CMV infectie. Onderzoek hiernaar is met name gericht op het beperken of zelfs voorkomen van mogelijk gehoorverlies. De werkzame stof ganciclovir wordt in dit verband veel genoemd.

Een belangrijk onderzoek op het gebied van congenitale CMV en de behandeling met ganciclovir is dat van Dr. David W. Kimberlin, gepubliceerd in 2002. In dit gerandomiseerde onderzoek werden twee groepen symptomatische CMV-baby's van niet meer dan één maand oud vergeleken, waarbij één groep zes weken lang behandeld werd met ganciclovir. De behandelde groep vertoonde een significante verbetering van het gehoor of bleef verslechtering significant achterwege in vergelijking met de onbehandelde controle groep.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat een behandeling met ganciclovir de kans op verslechtering van het gehoor verminderd in de periode tot de leeftijd van 6 maanden, mogelijk zelfs 1 jaar. Ganciclovir onderdrukt dus -tijdelijk- het progressieve karakter van het gehoorverlies. Verder onderzoek op dit gebied vindt op dit moment plaats, om te bepalen of langdurige behandeling met ganciclovir tot betere resultaten leidt. Dit onderzoek loopt nog tot 2014.

Ganciclovir heeft -mogelijk ernstige- bijwerkingen en de behandeling is daarom erg intensief, met regelmatige bloedcontroles. Verzwakking van het immuunsysteem door een afname van de hoeveelheid witte bloedcellen (neutropenia) is een van de mogelijke bijwerkingen. In studies met dieren is gebleken dat ganciclovir een kankerverwekkend middel kan zijn, hoewel dit niet bij mensen is aangetoond. Ganciclovir wordt ook als anti-viraal CMV middel gebruikt bij AIDS-patiënten en mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Echter, bij pasgeborenen zijn de (middel)lange termijn gevolgen niet duidelijk.

Op basis van het onderzoek van Kimberlin is in Vlaanderen een protocol opgesteld waarbij baby's die worden geboren met een symptomatische congenitale CMV infectie en aan een aantal criteria voldoen, standaard 6 weken lang behandeld worden met ganciclovir. In Nederland bestaat zo'n protocol niet.


Links


CMV ervaringen (extern)